Rok 2014 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2014

Prosinec 2014

06.12.2014   Poslední letošní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se neslo ve znamení ne příliš dobrých podmínek šíření. První hodina se vyznačovala silným QRM z DL a SP, druhá hodina silným útlumem signálů stanic z východu (OK2 a OM). Je škoda, že stále přetrvává zvyk z dřívějších dob a pod 3700 kHz, kde je podstatně volněji, se téměř nikdo nepodívá. Sám jsem tam strávil skoro čtvrt hodiny a výsledkem bylo jedno QSO.

Výsledek tedy odpovídá podmínkám - celkem 69 QSO a 49 násobičů je pro mne spíše zklamáním, ale je to dáno především mým vybavením a možnostmi (FT-897 s anténou LW 30 m ve výšce cca 6 metrů nad zemí). Honzovi, OK1MNV musím jen tiše závidět… Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Honzou, OK1MNV, Vladimírem, OK1NIT a Františkem, OK1MFM, kterého jsem tentokrát bohužel neudělal. Děkuji všem za pěkná spojení ve všech letošních kolech SSB ligy a přeji pěkné vánoční svátky a do nového roku 2015 vše dobré, hlavně hodně zdraví.

21.12.2014   Poslední letošní kolo VKV Provozního aktivu jsem jel jen ve volnějším tempu, protože tomu odpovídaly jak podmínky šíření - opět inverzní ráz počasí, ale s inverzní vrstvou poměrně vysoko nade mnou, a tak pásmo se jevilo poměrně prázdné. Stanice ve vyšších polohách se zajímaly spíše o DX a do "vnitrozemí" směroval své antény jen málokdo. Docela se tak projevily stanice "Big Guns", které byly opět slyšet v extrémní síle, ale jejich dovolání bylo poměrně pracné.

Z Nové Paky se na pásmu objevili ještě Honza, OK1MNV, a Roman, OK1NPF, samozřejmě oba z domova. Můj výsledek byl proto jen 36 QSO za 94 bodů a 6 násobičů. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení v letošním roce a těším se napřesrok zase na slyšenou.

Dnes jsem se se zpožděním dozvěděl, že minulý pátek (12.12.2014) se konalo tradiční vánoční setkání novopckých radioamatérů, kterého bych se byl rád zúčastnil a měl jsem v té době i volný večer. Bohužel o konání setkání jsem neměl ani tušení a zřejmě mne tam ani nikdo nepostrádal, protože bych klidně i se zpožděním dorazil. C'est la vie…


Vánoční a novoroční přání

Přeji příjemné prožití vánočních svátků spolu s vašimi nejbližšími a do nového roku hlavně hodně zdraví, pohody, radioamatérských úspěchů a spokojenosti. Děkuji všem za navázaná spojení i návštěvu mých stránek v roce 2014 a budu se snažit, abyste v roce 2015 zde opět nacházeli další zajímavé informace.


Na závěr tedy už zbývá jen suchá statistika za rok 2014, kdy se mi podařilo v průběhu tohoto roku navázat celkem 1481 QSO, za která svým protistanicím děkuji. Tím počet mých spojení navázaných pod značkou OK5AW od 28.8.2009 dosáhl 7364 a počet zemí 27. Vzhledem k intenzitě, s níž se radioamatérskému vysílání věnuji, a vzhledem k podmínkám mého nynějšího QTH považuji výsledky za odpovídající.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko: