Nová Paka

Město Nová Paka se nachází v centru Podkrkonoší mezi dvěma turisticky atraktivními oblastmi - Českým rájem a pohořím Krkonoše. Leží cca 90 km severovýchodně od Prahy a 13 km severovýchodně od Jičína. Vzniklo na soutoku dvou potoků (Brdského a Rokytky) a v blízkosti tří hradů Kumburku, Levína a Pecky.
Je to typické členité podhorské město, které se rozkládá v nadmořské výšce od 416 do 524 metrů, obklopené Novopackou vrchovinou, pro niž je typická červená barva půdy zbarvená krevelem. V okolí se nachází několik nalezišť prvohorních zkamenělin a polodrahokamů.
Město má bohatou historii a ve městě byl vždy čilý společenský a kulturní život. První zmínka o našem městě se datuje do roku 1357 v souvislosti s dosazením faráře ke kostelu svatého Mikuláše. V této době bylo město nazýváno Paka Mladá. V roce 1586 napadla město morová epidemie, která zahubila skoro polovinu obyvatelstva. Podobná morová epidemie se opakovala ještě v roce 1625. Během třicetileté války muselo obyvatelstvo roku 1643 snášet plenění švédskou armádou. Další požár v roce 1666 zničil budovy na hlavním náměstí.
Dominantou města je paulánský klášter s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Klášterní kostel v barokním stylu byl vysvěcen v roce 1724 a v následujících letech dokončen. K jeho vybavení patřily dva obrazy od Josepha z Fuehrichu a Josefa Zeleného, fresky zhotovil J. Kramolín. V rámci josefínských reforem byl klášter uzavřen a budova od roku 1872 sloužila jako nemocnice.
Na historickém Masarykově náměstí se nachází farní kostel sv. Mikuláše, o němž první zpráva pochází z roku 1357. Samotný kostel byl v roce 1872 přestavěn v novogotickém slohu. Na náměstí stojí také Mariánský sloup z roku 1716 a historická kašna z roku 1814. V centru města lze nalézt i řadu roubených podkrkonošských chalup, novorenesanční Suchardův dům či Řecko-katolický kostelík, přemístěný do Nové Paky z okolí Užhorodu v roce 1930. Město je spjato i s celou řadou významných osobností, z nichž mezi nejvýznamnější patří celý rod Suchardů.
V Nové Pace nyní žije kolem 9300 stálých obyvatel. Město s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké Krkonoše je přirozeným centrem pro další výlety po okolí, v zimě také jako středisko zimních sportů.
Více naleznete na oficiálních stránkách města a také na turistickém regionálním webovém portále Novopacko. Na několik fotografií z Nové Paky se můžete podívat také ve fotogalerii na mém webu.