Krátké představení autora stránek…

foto OK5AW   Narodil jsem se začátkem roku 1947, vystudoval jsem ČVUT – elektrotechnickou fakultu v Praze, obor měřící technika. Po ukončení školy jsem po krátkém střídání několika zaměstnání zakotvil u společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a. s., kde jsem pracoval v provozní a výzkumné laboratoři a později jako specialista rozvoje vysílacích sítí se zaměřením na plánování výstavby sítí DVB-T. Tuto činnost jsem ukončil koncem roku 2008 a odešel na zasloužený odpočinek.

Své první radioamatérské pokusy jsem začínal ve svých deseti letech v době, kdy se u nás objevily první tranzistory. S radioamatérským vysíláním jsem se seznámil v roce 1960 jako rádiový posluchač s přiděleným posluchačským číslem OK1-13185. Poslouchal jsem zejména na pásmech 160, 80 a 40 m na vyřazeném vojenském přijímači R3, postupně jsem potom koupil inkurantní přijímače EK10 a MWeC. Přijímač EK10 jsem později doplnil o elektronkový konvertor pro pásmo 2 m. V roce 1963 jsem složil zkoušky radiového operátora a navázal svá první radioamatérská spojení pod volací značkou dávno již zaniklé klubové stanice OK1KUC v Praze. V letech 1965 až 1967 jsem se marně opakovaně pokoušel získat tehdejší povolení pro mládež s prefixem OL. Nakonec v roce 1967 jsem složil zkoušky samostatného operátora třídy B a následně v lednu 1968 jsem obdržel vlastní volací značku OK1AWK.

Začal jsem vysílat na pásmech 160, 80 a 2 m, později jsem zařízení doplnil i pro pásmo 70 cm. Moje maximum provozní aktivity bylo v letech 1969 až 1970 a to jak pod vlastní volací značkou, tak i pod klubovou volací značkou OK1KUC, po roce 1972 v radioklubu OK1OAB, jehož jsem byl prvním vedoucím operátorem. Vysílače byly tehdy ještě převážně elektronkové, vlastní výroby ("home made"), velká sláva byla, když mi koncem roku 1970 chodil první tranzistorový vysílač pro 144 MHz osazený na koncovém stupni tranzistory GF501 s výkonem asi 200 mW a podařilo se mi navázat první QSO z Turnova do Prahy. Další tranzistorové vysílače pro 160 a 80 m o výkonech do 10 W postupně následovaly. Z té doby mám také celou řadu radioamatérských diplomů, včetně diplomů za závody a soutěže. V osmdesátých letech minulého století jsem se podílel společně s mým tehdejším kolegou ze zaměstnání Karlem, ex OK1ANQ na výstavbě a údržbě VKV převáděče OK0N, který byl umístěn v Praze na Strahově. Od roku 2000 jsem držitelem třídy A, od 25.8.2009 mám volací značku OK5AW, původní volací značku OK1AWK upřednostňuji zejména v provozu QRP a z přechodných stanovišť.

Již přes patnáct let žiji v Nové Pace, malebném podkrkonošském městě, kde mám lepší podmínky pro radioamatérskou činnost než před tím v Praze. Bohužel časové možnosti jsou v dnešní uspěchané době menší. Nyní používám zařízení Yaesu FT-991, FT-897D a FT-817ND, už jen vyjímečně "opráším" i vlastnoručně vyrobená zařízení Rokytka 02 s transvertory pro pásma 14, 21, 28, 144 a 432 MHz. U nás v Nové Pace působí celá řada dalších radioamatérů a radioamatérské působení zde má dlouholetou tradici.

Kromě vysloveně technické a provozní činnosti se věnuji i programování a počítač se stal nezbytnou součástí mého života. Mimo navrhování elektronických obvodů včetně příslušných plošných spojů a počítání pokrytí území radiovými signály (mé původně pracovní úkoly a částečně i mé záliby) jsem se rozhodl i pro prezentaci vlastních webových stránek, na nichž bych se chtěl podělit o své znalosti a některé osobní názory.

Mezi mé další záliby, na které dříve nebyl čas, patří i amatérská meteorologie a astronomie. I těmto oborům se rád postupně věnuji a proto si můžete prohlédnout i stránky věnované sledování počasí v Nové Pace. Síť profesionálních i amatérských meteorologických stanic v okolí je velmi řídká a počasí u nás někdy bývá dost odlišné od toho, co je "dole v kraji" (např. v Jičíně) i od toho, co je "na horách" (Krkonoše). Na jaře 2009 jsem nainstaloval na zahradě automatickou meteostanici, která přenáší výsledky měření přímo na moje webové stránky (viz odkaz vlevo).


NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA