TR4W - závodní staniční deník

Od roku 2017 vstupují v platnost nové podmínky pro soutěž SSB liga, kdy je vyžadováno zasílání soutěžního deníku ve formátu Cabrillo. Jednoduchý program, který umožňuje vést soutěžní deník a po konci závodu snadno vygenerovat požadovaný soubor, je právě TR4W.

TR4W - o programu

PC závodní deník TR4W je v podstatě Windows verze, kdysi velmi populárního závodního deníku N6TR (TR-log). Autor TR4W, Dmitrij Gulyaev - UA4WLI, oznámil někdy v roce 2014, že z osobních důvodů již nebude pokračovat na vývoji a údržbě tohoto programu. Dalšího vývoje se tedy ujala parta GM0GAV, K0TO, K7GK, LU5DX, NY4I, N4AF. Noví správci začali poměrně rychle vydávat nové verze programu (obvykle každý měsíc) s novými funkcemi, poslední verze v době poslední editace těchto stránek je 4.95.0 z prosince 2020, k níž češtinu zpracoval opět velmi dobře Martin OK1RR. V této souvislosti musím upozornit, že deník není použitelný pro SWL.
Program je možné stáhnout ze stránek autorů programu, kde je k dispozici nejnovější verze programu obvykle v několika jazycích, mezi nimiž nechybí ani čeština díky Martinovi OK1RR, včetně anglického manuálu. Program je i nadále šířen jako volně dostupný a bez poplatků.
Upozornění: V některých případech může docházet jak při stahování deníku, tak i při jeho instalaci ke kolizi s některými antivirovými programy. Deník je však zcela bezpečný (o jeho analýzu jsem požádal firmu Avast) a při problémech je po dobu provádění těchto operací nutné tuto ochranu vypnout a následně program deníku přidat mezi povolené výjimky.

TR4W - instalace programu

Program pracuje pod operačními systémy Windows i Linux, je poměrně nenáročný, může být instalován i jako tzv. "přenosný" na USB disku a je použitelný pro celou řadu KV i VKV závodů. Pro tuto novou verzi lze použít konfigurační soubory platné i pro dřívější verze a při aktualizaci lze nahrát novou verzi do původního adresáře.
Pro nové verze lze použít konfigurační soubory platné i pro dřívější verze a při aktualizaci lze nahrát novou verzi do původního adresáře. V případě nové instalace musí být program instalován do adresáře v rootu - typicky C:\TR4W\ . Jen musím upozornit, že při každém spuštění některých starších verzí TR4W (typicky verze 4.54 až 4.58) se automaticky přepínala klávesnice z české (QWERTZ) na anglickou (QWERTY), na což je nutné dát pozor. Zpět lze klávesnici i při spuštěném programu přepnout klávesovou zkratkou Alt+Shift. Tento problém byl již od verze 4.60 odstraněn. Na svých stránkách se pokusím podrobně popsat jednotlivé kroky instalace a konfigurace programu, které jsem z části převzal ze serveru 599.cz, jehož autorem je Jarda, OK1HDU, článek jsem upravil a doplnil vlastními zkušenostmi, zejména při optimalizaci pro závod SSB liga. Velmi dobře je program popsán také na webu OKDXF.
Instalace programu spočívá v podstatě v rozbalení adresáře se soubory kamkoli v počítači. Není problém celý adresář kdykoli přemístit kamkoli jinam, třeba i na jiný počítač, nebo program spouštět z USB flash paměti, či SD karty. (Mimochodem, vlastní tr4w.exe soubor verze 4.60.0 má velikost asi 350 kB a celý balík, včetně všech databází, pouze necelých 600 kB).

Program spustíme tr4w.exe a ihned po spuštění vyskočí okno výběru závodu. Pro SSB Ligu je nejjednodušší volbou OK-OM DX SSB, protože se tam rovněž předávají okresní znaky. Je nutné úvodem zadat:

  • svoji značku
  • v položce CONTEST vybrat OK-OM DX SSB
  • zaškrtnout, že naše QTH je Česká republika nebo Slovensko
  • do políčka MY STATE, které se objeví po předchozím kroku, zadat vlastní okresní znak
  • vybereme kategorii CATEGORY-BAND v rozbalovacím menu 80M
  • vybereme kategorii CATEGORY-MODE v rozbalovacím menu SSB
  • zbývající dle vlastního uvážení

Kliknout na OK a spustí se okno pro zapisování spojení. Pravděpodobně vyskočí také okénko pro zadání vlastního lokátoru "nastavit nyní hodnotu MY GRID?". Lze to odbýt kliknutím na položku Ne, ale při příštím spuštění programu se oknénko objeví znova. Doporučuji tedy zadat Ano a vložit svůj lokátor.

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA

Poslední aktualizace stránky: 06.12.2020 13:55 hod.