Rok 2020 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2020

Prosinec 2020

05.12.2020   Dnes proběhlo mikulášské kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz. Toto kolo se neslo snahou rozdat co nejvíce stanicím body pro žádost o diplom k 70. výročí vzniku našeho radioklubu, proto účast novopackých stanic byla vysoká. Na pásmu se objevil Petr OK1AKI, který v tomto kole dosáhl nejlepšího výsledku 8540 bodů. Z dalších novopackých stanic se ještě přidali Honza OK1MNV, Vláďa OK1FUJ pod svou značkou, ale také pod značkou OL70OMP, Honza OK1JC, jenž se ozval i pod OK1KMP, a nechyběl ani Pavel OK1JBK. Zastoupení našeho okresu v tomto kole podpořil i tradiční účastník František OK1MF z Miletína. Jak jsem slíbil, po závodě jsem se ozval i pod svou druhou volací značkou (OK1AWK), ale zájem mimo závod byl minimální. Jen jsem musel v 08:05 hod. UTC přesvědčovat stanice, že už je po závodě…
Pro navazování spojení jsem použil nový způsob volání výzvy z audiopaměti mého transceiveru FT-991. Zpočátku jsem s tím při ovládání trochu zápasil, ale nakonec vše dospělo ke zdárnému konci a provoz zrychlilo i při snížení zátěže mých hlasivek a za příznivého ohlasu mého okolí.
Protože podmínky šíření byly velmi dobré, ale úměrné podmínkám také bylo rušení od stanic, podařilo se mi nakonec korigovat jeden z mých slabších výsledků v letošním roce. Dosáhl jsem i přes drobná zdržení 85 QSO do 53 okresů, tj. 4505 bodů. Výpis navázaných spojení jako obvykle najdete v online staničním deníku na tomto webu. Děkuji za trpělivost při mém dnešním experimentu a všem za navázaná spojení v letošním roce a budu se těšit zase na slyšenou v roce 2021.

14. až 17.12.2020   Po důkladné analýze jsem rozdělil weby pro jednotlivé volací značky (OK5AW a OK1AWK) a také stránky přemístil do odpovídajícího umístění. Tato úprava mi umožní lépe doplňovat potřebná data a též zpřehlednit oba weby.

20.12.2020   Letošní poslední kolo VKV Provozního aktivu se vyznačovalo docela slušnými podmínkami i přes poměrně nepříznivou předpověď, protože moje QTH se po celou dobu závodu nacházelo pod výraznou inverzní vrstvou. Navíc i účast stanic byla velmi dobrá a spojení rychle přibývala.
Kromě toho byla i mimořádná účast stanic z Nové Paky, které poskytovaly jednu z posledních možností získat body pro diplom k 70. výročí založení zdejšího radioklubu. Na pásmech byly slyšet volací značky OK1KMP, OK5P, OL70OMP a taky jednotlivců OK1JC, OK1MNV, OK1JBK a OK1TKN, většina z nich i na obou pásmech 144 a 432 MHz.
V závodě jsem opět zkoušel volání výzvy z audiopaměti transceiveru FT-991, což jednak šetří mé hlasivky, ale také přispívá ke snížení hluku v mém okolí. Během závodu se mi v pásmu 144 MHz podařilo navázat celkem 48 QSO do osmi WWL s celkem 968 body, v pásmu 432 MHz 9 QSO do tří WWL, což vyneslo 60 bodů.
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení nejen v tomto kole, ale i v průběhu celého uplynulého roku. Těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.
Po závodě jsem chtěl poskytnout příležitost ke spojení s mou původní volací značkou OK1AWK, což jsem několikrát během závodu připomínal, ale výsledek byl opět ubohý. Celá tři QSO skoro nestála za tu námahu…

PF 2021

22.12.2020   Přeji všem čtenářům těchto stránek příjemné prožití vánočních svátků spolu s vašimi nejbližšími a do nového roku hlavně hodně zdraví, pohody, radioamatérských úspěchů a spokojenosti.

26.12.2020   Vánoční závod jsem pojal jako možnost relaxace po vánočním shonu a takto jsem ho i odjel bez nějaké snahy honit se za umístěním. Byla to rovněž příležitost pozdravit se s některými stanicemi a předat přání do nového roku, protože jiný kontakt na ně nemám. A už úplně poslední příležitost to byla k rozdání bodů do jubilejního diplomu k 70. výročí radioamatérského vysílání v Nové Pace. Proto mne trochu mrzelo, že účast zdejších stanic zachraňoval jen Petr OK1AKI také pod značkou OL70OMP, Pavel OK1JBK, Martin OK1TKN a snad i Honza OK1JC, který vysílal ale jen v FM části pásma. Některé jinak aktivní značky chyběly, o moji druhou značku, na níž jsem se ozýval před závodem, nebyl zájem.
Za obě etapy se mi bez problémů podařilo navázat 86 QSO a získat 6426 bodů, což je průměr skoro 75 km/QSO. ODX byl pro mne tentokrát OK1KDO v JN69KK ve vzdálenosti 224 km. Děkuji všem za navázaná spojení nejen v tomto závodě, ale i v průběhu celého letošního roku. Spojení jsou opět k nahlédnutí v on-line deníku na mém webu.
Do konce letošního roku se asi již na pásmech neozvu, protože jsem pod stromečkem našel milý dárek v podobě trochy "počítačového železa", které musím zprovoznit, a také mne čeká příprava mnou spravovaných webů na rok 2021, neboť první závod nové sezóny (SSB Liga) je za rohem - už 2.1.2021.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 27.12.2020 04:51 hod.