Rok 2020 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2020

Září 2020

05.09.2020   Zářijové kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz provázely velmi podivné podmínky šíření - v první hodině velmi slabé signály místních a blízkých stanic navíc provázené zvýšenou hladinou šumu a mimořádně silným únikem. Z toho vyplývalo i velké rušení vzájemně se neslyšícíh stanic, což ztěžovalo navazování spojení. Takto špatné podmínky šíření v době konání SSB ligy již dlouho nepamatuji.
Do toho mne provázely potíže se stále se vnucující aktualizací sysému na mém notebooku, které nakonec vedly k nezaviněnému smazání instalovaných ovladačů. Problém, a tedy asi půlhodinový výpadek v době, kdy se se podmínky konečně začaly zlepšovat, byl na světě. Proto jsem za dobu cca 1,5 hodiny stihl navázat jen 68 spojení do 49 okresů a výsledek byl nakonec pouhých 3332 bodů.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Honzou OK1MNV, Františkem OK1MF, Vladimírem OK1FUJ a Romanem pod značkou radioklubu OK1KMP. Děkuji všem za trpělivost při navazování spojení a omlouvám se těm, kteří se tentokrát nedovolali. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

05.09.2020 až 06.09.2020   Dne rekordů na VKV jsem se účastnil tak, jak jsem avizoval, až v závěru závodu v neděli po poledni. Podmínky šíření byly docela dobré, a tak během posledních tří hodin jsem ze svého skromného QTH navázal 42 QSO do 13 WWL v sedmi zemích a rozdal 5434 bodů (průměr 129 km/QSO). ODX tentokrát tradiční 5P5T v JO64GX ve vzdálenosti 540 km byl slyšet v mimořádné síle. Deník jsem odeslal pro hodnocení v šestihodinové kategorii, výpis spojení je k dispozici na tomto webu. Je jen škoda, že v závěru závodu řada OK stanic "odpadla" a navázaná spojení jsou především se zahraničními stanicemi.

20.09.2020   Dnešní kolo VKV Provozního aktivu se vyznačovalo poměrně dobrými podmínkami šíření, což se projevilo i na výsledku. Spojení rychle přibývala, a tak jsem si mohl dovolit odskočit i na 70 cm a rozdat tam pár bodů. Výsledek byl docela slušný - 47 QSO za 124 bodů do osmi WWL dalo celkový počet 992 bodů. ODX byl S59ABC v lokátoru JN86TO ve vzdálenosti 431 km. Kromě toho se mi povedlo spojení s několika OM a SP stanicemi. Chyběly mi však lokátory JN69 a JN88, s nimiž tradičně pracuji. V pásmu 70 cm jsem rozdal ve třech spojeních sedm bodů (pro mne výsledný počet 14 bodů).
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Roman, který hájil čest značky OK1KMP ze Zvičiny, Honza jako OK5P, Honza OK1MNV, Míla OK1MWM, Martin OK1TKN a Pavel OK1JBK. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 20.09.2020 17:40 hod.