Rok 2020 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2020

Červen 2020

06.06.2020   Dnešní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se vyznačovalo velmi dobrými podmínkami šíření a rovněž aktivita stanic byla poměrně vysoká. Tím více však vynikl nešvar rozšířený mezi některými "big guns" stanicemi, kdy se taková stanice pověsí na slabší úspěšnou stanici cca několik set Hz vedle jejího kmitočtu a postupně ji doslova vytlačí pryč. Tento nešvar by možná byl o něco menší, pokud by výstupní výkony byly omezeny a nedocházelo k přebuzování koncových stupňů. Takové stanice, jejichž QTH je i ve vzdálenosti několika set km dokáží znepříjemnit život mnohem víc než stanice s výkonem 100 W vzdálené několik set metrů.
Vzhledem k tomu, že náš radioklub vydává jubilejní diplom k 70. výročí svého vzniku, stoupla aktivita stanic v Nové Pace, ale ne zas tolik, jak jsem očekával a jak bylo avizováno. V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem OK1MF, z Nové Paky potom Petrem pod příležitostnou značkou OL70OMP a Honzou, který se objevil jako OK1MNV i OK1ODX. Očekával jsem, že uslyším i Honzu OK1JC, který nedávno dokončil nové KV antény, a Pavla OK1JBK, ale marně. Můj celkový výsledek 90 QSO do 57 okresů, tj. 5130 bodů lze řadit s ohledem na podmínky šíření k těm dobrým. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.
Po skončení závodu jsem ještě rozdal pár bodů do diplomu pod mou původní značkou OK1AWK.

21.06.2020   Červnové kolo VKV Provozního aktivu se vyznačovalo spíše průměrnými podmínkami občas vylepšenými dlouhým a hlubokým únikem. Zřejmě to souviselo s nestabilní meteorologickou situací. Proto jsem se spíše věnoval rozdávání bodů a propagaci diplomu k 70. výročí založení našeho radioklubu. Diplom se pomalu začíná dostávat do povědomosti amatérů, ale jen velmi zvolna. Nabízel jsem možnost po konci závodu zavysílání na mou druhou značku (OK1AWK), která se také počítá do diplomu, ale zájem byl minimální, jen tři QSO.
Z Nové Paky a okolí byla velmi dobrá aktivita stanic - OL70OMP, OK5P, OK1KMP, OK1MNV Honza také jako OK1ODX, Martin OK1TKN a Pavel OK1JBK. Navíc první dvě jmenované značky se objevily i na pásmu 70 cm. Za těchto podmínek se mi podařilo během závodu splnit podmínky diplomu za necelé dvě hodiny.
Můj celkový výsledek z pásma 144 MHz byl 37 QSO do osmi WWL a 760 bodů, z pásma 432 MHz propagačních pět spojení do dvou WWL a 24 bodů. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo. Po skončení závodu jsem ještě krátce rozdal pár bodů do diplomu pod mou původní značkou OK1AWK tak, jako i v případě SSB Ligy na KV.

27.06.2020   Chtěl jsem podpořit vysílání naší klubovní stanice na příležitostnou volací značku OL70OMP při příležitosti setkání radioklubů OK1KMP a OK1KOB na Zvičině, ale ani přes hodinovou snahu a několik QSO v pásmu 144 MHz se mi to nepovedlo. Vysílal jsem tentokrát pod svou historickou značkou OK1AWK.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 28.06.2020 19:44 hod.