Rok 2020 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2020

Květen 2020

02.05.2020   Květnového kola SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se zúčastnilo poměrně hodně stanic, ale tím narostlo i rušení a obtížně se hledalo volné místo pro zavolání výzvy. Podmínky šíření byly poměrně dobré, pouze občasný únik byl mimořádně hluboký a dlouhý, navíc s rušením od stanic SP, které se účastnily závodu PGA-TEST. Blízké stanice SP6 byly v opravdu mohutné síle až S9+40 dB, takže ani o dostatek QRM nebyla nouze. Pokud se má domněnka potvrdí, letos už bychom se podobného souběhu dočkat nemuseli.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem OK1MF a Pavlem OK1JBK, postrádal jsem nakonec Honzu OK1MNV. Můj celkový výsledek byl nakonec 83 QSO do 57 okresů, tj. 4731 bodů. Výpis navázaných spojení najdete jako obvykle v online staničním deníku na mém webu.

03.05.2020   Druhého subregionálního závodu na VKV jsem se zúčastnil pouze v závěru v kategorii 6 hod. Původně jsem zamýšlel jen rozdat body, ale nakonec jsem soutěžní deník odeslal. Podmínky byly dost proměnlivé, ale v celku nakonc spíše podprůměrné, účast zejména zahraničních stanic a především z SP byla velmi slabá a byla ovlivněna probíhající epidemií coronaviru.
Za dobu asi čtyř hodin strávených na pásmu se mi podařilo navázat 48 QSO do devíti WWL a všech okolních zemí vyjma SP. Výsledkem bylo 4002 bodů s průměrem 83 km/QSO, ODX "jen" OE5LHM/P v JN78CN ve vzdálenosti 234 km. Slyšel jsem ve velké síle i S53MR z JN76XQ, ale spojení se nepodařilo dokončit. Děkuji všem za navázaná spojení a budu se těšit na slyšenou v dalších závodech. Seznam navázaných QSO najdete jako vždy v online staničním deníku na mém webu.

17.05.2020   Dnešní kolo VKV Provozního aktivu musím hodnotit z mého pohledu jako lepší průměr, protože bylo poměrně dost stanic, ale chyběly násobiče. Opět známá neochota otočit antény z okrajů republiky do vnitrozemí. Některé stanice raději volají vytrvale výzvu do než aby také otočily anténu a poslouchaly, zda je někdo nevolá. Docela byl problém se někdy dovolat i na "big guns" stanice.
Podařilo se mi navázat slušných 50 QSO s celkem 134 body, do 7 WWL. Tentokrát mi chyběly především klasické násobiče JN69 a JN99, zatímco nebyl problém se zahraničními WWL (JO71 a JO90). Stanice jsem slyšel, ale QSO se nepodařilo. Z Nové Paky a okolí se tentokrát zúčastnili Honza OK1JC a Vladimír OK1FUJ, klubovní stanice OK1KMP opět ze Zvíčiny.
Výpis navázaných spojení je k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a tentokrát i za trpělivost. Těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.

31.05.2020   V posledních dnech tohoto měsíce jsem radioamatéské stránky a činnost na pásmech dost zanedbával, protože jsem se musel po delší odmlce věnovat meteorologické části stránek, jelikož byl uvolněn nový software, který bylo nutné co nejdříve přeložit a následně konzultovat dotazy uživatelů, kteří na něj chtěli přejít. Také mi dost času zabraly meteorologické stránky OM5DM.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 31.05.2020 14:35 hod.