Rok 2015 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2015

Červenec 2015

04.07.2015   Účast v tomto kole SSB ligy v pásmu 3,7 MHz byla ovlivněna nadcházejícím Polním dnem VKV. Podmínky šíření byly typicky letní, ale vcelku dobré a rušení, zejména QRN snesitelné. Počet stanic ve spodní části pásma byl tentokrát také menší než v předchozích kolech.
Z našeho okresu na pásmu objevil jenom Honza, OK5MN - opět s vynikajícím výsledkem, chyběli jak Vladimír, OK1NIT, tak i František, OK1MFM. Můj celkový výsledek 69 QSO a 47 okresů, tj. 3243 bodů lze řadit s ohledem na použité vybavení k těm průměrným. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

04.07.2015   Polní den mládeže na VKV jsem tentokrát nevynechal a rozdal pár bodů (cca 320) sedmi stanicím v okolí.

04.07. až 05.07.2015    Polní den VKV letos proběhl za netradičně krásného až tropického počasí, kdy mi bylo horko i doma, a tak jsem byl nakonec rád, že jsem na nějaký kopec nevyrazil. Pokud mi okolnosti dovolily, v průběhu asi pěti hodin v několika nepravidelných časových úsecích jsem rozdal v 74 QSO celkem 7359 bodů stanicím v pěti zemích. ODX byl jen DR1H s QRB 323 km. Průměr nakonec vyšel jen na necelých 99,5 km/QSO. Podmínky ze zdejšího QTH se jevily jako stabilní, ale nijak oslnivé. Nicméně jsem slyšel i docela vzdálené stanice - např. S57O v JN86DT a HA6W v KN08FB, které jsem ale vzhledem k silnému QRM neudělal. Přehled navázaných spojení je jako obvykle uveden v mém online logu a na přiložené interaktivní mapce, která byla vytvořena opět pomocí EDI Visualizeru.

Mapa QSO Polní den VKV 2015

19.07.2015   Dnešní kolo VKV Provozního aktivu se vyznačovalo velmi dobrými podmínkami šíření a zřejmě především ve vyšších nadmořských výškách. S ohledem na pěkné letní počasí mne ale překvapila výrazně slabá účast stanic. Pokud k tomu vezmeme v úvahu, že řada stanic směruje své antény mimo území "české kotliny", je výsledek takový, jaký je. Stanice z okrajových QTH se pyšní výledky o dvě třídy lepšími než zbytek domácích stanic, zřejmě i díky svým "big guns". Slyšet jsou všude, ale na volání (zejména z OK) většinou nereagují.
Tentokrát se mi podařilo navázat jen 36 QSO s obvyklými 96 body do osmi čtverců - mimo obvyklé i JO90 a JN78. Z Nové Paky a okolí se zúčastnil pouze Honza, OK1MNV z domova, a body jsem dostal i od OK1KMP.
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 

                 

Pro přechod na informace z jiného roku použijte následující tlačítko

Poslední aktualizace stránky: 02.01.2022 07:04 hod.