Rok 2017 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2017

Září 2017

02.09.2017   Zářijové kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz bylo u mne poznamenáno opět "bojem" s mrazákem, resp. rušením jeho elektroniky, proto výsledek tomu i odpovídal. Podmínky byly docela slušné s pozorovatelným nástupem podzimu, pouze občasný únik a rušení bylo komplikací, která však k takovému závodu patří. Objevily se i další nové stanice, s nimiž jsem dosud nepracoval.
I v tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen jenom Františkem, OK1MF, a Honzou, OK1MNV, již delší dobu postrádám Vladimíra, OK1NIT, stejně jako další stanice našeho okresu - větší aktivita by určitě nebyla na škodu. Není přece nutné vyhrávat, ale zúčastnit se. Můj celkový výsledek 81 QSO do 53 okresů znamenal jen 4293 bodů. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

03.09.2017   Oblíbeného závodu Den rekordů VKV jsem se rozhodl zúčastnit s ohledem na rodinu pouze v šestihodinové etapě v době od 8 do 14 hod. UTC. Ačkoliv jsem nakonec začal ještě s půlhodinovým zpožděním a tím si ještě etapu zkrátil, díky výborným podmínkám pouze s občasnými ale hlubokými úniky, se mi podařilo navázat z mých skromných poměrů stálého QTH celkem 57 QSO do sedmi zemí a dvaceti velkých čtverců. Po odečtení času oběda zbylo jen necelých pět hodin strávených u zařízení. Z novopackých stanic jsem tentokrát pracoval jen s Romanem, OK1NPF, a Honzou, OK1MNV.
Pracováno se zeměmi OK (35x), OM (4x), DL (11x), SP (3x), OE (1x), HA (1x), S5 (1x) a OZ (1x).
Velké lokátory JO40, JO50, JN59, JO64, JO62, JO61, JO60, JN69, JN68, JO73, JO71, JO70, JN79, JO80, JN89, JN88, JN87, JN86, JN99 a KN08.
ODX 5P5T 540 km, průměr 161 km/QSO, což dalo dohromady 9178 bodů.
Stanice HA6W byla mou první stanicí z HA z tohoto QTH.
Mimo tyto stanice jsem ze vzdálenějších QTH slyšel ještě SP1O z JO73HV a IQ1VM z JN44OQ. S oběma se mi však spojení i přes velkou oboustrannou snahu nepodařilo. Myslím, že i tak mohu považovat, s ohledem na skromné vybavení (FT-991 s výkonem cca 50W a ant A144S5R - 5 prvků pod střechou), tento závod za úspěšný. Děkuji všem za navázaná spojení, občas i za trpěliost, a těším se zase na slyšenou. Výpis navázaných spojení je v logu na tomto webu a přehledně i v následující mapce.

Mapa QSO Den rekordů 2017

10.09.2017   Konečně došlo i k tomu, že jsem se v poslední době mohl více věnovat radioamatérské činnosti na úkor činností kolem meteostanice. Po devíti letech používání jsem vyměnil napájecí zdroj pro transceiver - původní zdroj Watson W25SM jsem nahradil novým ALINCO DM-430E, neboť u dříve používaného vzrostl hluk ventilátoru nad únosnou mez a výstupní napětí rovněž začalo zejména při SSB dost kolísat. Původní zdroj je tak připraven na celkovou opravu.
Rovněž jsem poněkud rozšířil webové stránky o informace, jaké deníky v současné době používám, protože na elektronické deníky jsem přešel už od roku 2003 a za tu dobu jsem si na jejich používání zcela zvykl. I v této oblasti se vývoj nezastavil a dříve používané deníky mi už přestaly vyhovovat. Pro nově používaný univerzální deník Log4OM jsem podstatnou část manuálu přeložil do češtiny pro případné další uživatele.

17.09.2017   Deváté kolo VKV Provozního aktivu musím hodnotit z mého pohledu jako docela dobré, neboť se mi podařilo navázat obvyklý počet spojení (41) celkem do osmi velkých čtverců. Výrazným přínosem je i propagace této soutěže v okolních státech. Celkový výsledek 864 bodů proto není vůbec špatný.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili radioklub OK1KMP a Honza, OK1MNV. V tomto kole se na dvoumetru objevila i celá řada stanic, jak našich, tak i zahraničních, které jsem znal dosud jen z "velkých" závodů. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to tentokrát nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 

                 


Poslední aktualizace stránky 18.09.2017 04:55 hod.