Rok 2017 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2017

Březen 2017

03.03.2017   Dnes jsem si přečetl diskuzní příspěvek Petra, OK1DPX, pro nadcházející sjezd ČRK. Protože koresponduje s tím, co jsem psal o sjezdu minulý měsíc (mimochodem zcela nezávisle na Petrovi, protože o jeho příspěvku jsem neměl tušení), vyměnili jsme si několik mailů a Petr s mým souhlasem zveřejnil příslušnou část na OK-listu. Musím přiznat, že v prvním odstavci příspěvku jsem se dopustil některých nepřesností, za něž se omlouvám, ale na druhém odstavci bych ani po kritice, které se mi dostalo, nic neměnil. Navíc bych chtěl některé naznačené problémy dále rozvést.
Nejvíce aktuálním problémem je v danou chvíli snížení nákladů. Rada správně rozhodla o zrušení vydávání tištěného časopisu Radioamatér, na jehož vydávání činily náklady cca 600 tisíc Kč ročně, bohužel nedotáhla záležitost až do konce a přistoupila na vydávání časopisu v elektronické podobě. Tím snížila náklady jen částečně, ale zatím jsem nikde nezjistil, kolik budou náklady na tuto formu skutečně činit (autorské honoráře, grafické zpracování atd.). Přitom účel tohoto časopisu je sporný, neboť slouží především k prezentaci individulních špičkových zařízení, jež jistě podle uvedených popisů bude stavět jen málokdo. Ostatní informace jsou často zpožděné a neaktuální, lze se s nimi dříve seznámit v Bulletinu ČRK či zprávách OK1RCR. Pokud by vycházel jen tento Bulletin ČRK a vycházel pravidelně a včas (tj. před začátkem příslušného měsíce či v jeho první den), zřejmě by to pro většinu členské základny vyhovovalo. V této souvislosti je nutné ocenit i nově vycházející HAMíkův koutek, který by měl přinášet právě ony jednodušší návody a tipy určené začínajícím radioamatérům. Pokud někdo usiluje o publikaci své špičkové techniky, nechť tak činí na své vlastní náklady např. na svém webu, ale prosím, nevnucujte tyto články celé členské základně jako členskou "službu".
Druhým problémem je skutečně otázka způsobu práce s mládeží. Samotné kroužky mládeže, zaměřené jen na výuku provozu na pásmech a přípravu ke zkouškám, zejména mladé v dnešní době rychlého vývoje techniky a moderních způsobů přenosu dat příliš lákat nebudou, je třeba kroužky doplnit o praktické zkušenosti (seznámení se základními el. obvody a jejich stavbou, s výpočetní technikou, orientací v terénu atd.), vždyť často je znalost techniky a stavba zařízení nutností - především na mikrovlnných pásmech. V nynější přetechnizované době samotný kurz morze již nikoho moc neláká, morze se každý dokáže naučit sám pomocí výukových programů až tento druh provozu sám potřebuje.
Stačí se podívat na Elektrotábory pořádané radioklubem OK2KJT a dalšími, které jsou již nyní plně obsazeny, a seznámit se s náplní, kterou je vyplněn onen krátký čas. Jistě by byl zájem, pokud by tábory trvaly i delší dobu nebo v několika turnusech, což je asi nad možnostmi pořadatelů.
Protože jsem sám podobné kroužky a tábory před mnoha lety vedl, vím, o čem mluvím. Samozřejmě nelze očekávat, že ze všech účastníků budou okamžitě špičkoví operátoři a radioamatéři, ale ani z absloventů škol nejsou vždy hned perfektní projektanti, manažeři a vedoucí pracovníci. Z některých účastníků kurzů proto mohou být dobří technici a konstruktéři elektronických zařízení, programátoři, z jiných zase operátoři či závodníci, pro ostatní to je třeba jen dočasná náplň volného času, který by jinak strávili na ulicích našich měst. Ale to ať si již každý přebere sám… Je to můj osobní názor tak, jak je ostatně deklarováno v úvodu mých webových stránek.

04.03.2017   Letošní březnové kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz mne velmi příjemně překvapilo, protože ačkoliv geomagnetické pole vykazovalo silnou bouři a index K=5, což by znamenalo téměř nepoužitelné podmínky šíření, nastal opak. Podmínky šíření byly značně rozkolísané, ale lze je hodnotit jako vcelku dobré a i můj výsledek tomu odpovídal. Pouze v první hodině záhodu docházelo k silnému QRM od SP a DL stanic.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem, OK1MF, a Honzou, OK1MNV, který opět měl jen náhražkovou anténu. Můj celkový výsledek 96 QSO do 65 okresů, tedy docela slušných 6240 bodů lze řadit k těm lepším. Děkuji všem za navázaná spojení, jejich výpis najdete v online staničním deníku na tomto webu.

05.03.2017   Letošního prvního subregionálního závodu jsem se zúčastnil jen jako "příležitostný rozdávač bodů" v neděli mezi 09:45 a 14:00 UTC. Po zkušenostech ze včerejší SSB ligy a při pohledu na předpověď podmínek šíření jsem nic nečekal, ale stejně jako včera jsem byl nakonec docela mile překvapen. Podmínky byly dost rozkolísané s krátkými hlubokými úniky, ale jinak vcelku dobré.
Za uvedenou dobu jsem i při častém odbíhání za jinými povinnostmi stihl navázat 36 QSO do jedenácti lokátorů a celkový výsledek činil 4149 bodů. Pracoval jsem se všemi okolními státy a ODX byl OM2VL do JN87WV - 334 km, spojení přes 200 km bylo pět. Děkuji všem za navázaná spojení, jejich výpis najdete jako vždy v online staničním deníku na tomto webu.

12.03.2017   Svými příspěvky z 20.2. a 3.3. jsem asi nechtěně spolu s Petrem, OK1DPX, přispěl k rozpoutání "předsjezdové diskuze ČRK". Pokud jsem se někoho dotkl, omlouvám se, ale uvedené názory byly názory výlučně mými a rozhodl jsem se je takto publikovat, neboť sjezdu jsem se zúčastnit nemohl. Nastalá diskuze byla občas vedena mimo rozumnou míru slušnosti, proto jsem na jednotlivé příspěvky (často přesahující i v osobní napadání) již dále nereagoval. Je mi líto, že dalším vztahem ČRK k mládeži a získáváním nových radioamatérů a dalším rozvojem členské základny se sjezd zřejmě příliš nezabýval - soudím pouze z ohlasů v došlé poště.
Navíc je zarážející, že po více než 24 hodinách od skončení sjezdu nejsou k dispozici na webu ČRK alespoň základní informace o jeho průběhu (byť neoficiální). Při dnešním rozvoji techniky by to jistě neměl být problém. V těch, kteří se nemohli jednání zúčastnit, takový přístup vyvolává různé spekulace a dohady, že buď jeho závěry jsou nepříznivé pro dosavadní vedení a proto tajné, nebo že se vlastně nic nedělo, a potom i vlastní sjezd byl formální a tedy zbytečný…

19.03.2017   Březnové kolo VKV Provozního aktivu bylo pokud jde o počet QSO a jejich celkovou hodnotu podobné jako před měsícem, jen s tím rozdílem, že se mi tentokrát nepodařilo získat stejný počet násobičů, proto i přes snahu výsledek zůstal za mým očekáváním. Navázáno celkem 38 QSO s celkem 97 body, ale jen do 5 čtverců. Opět mi chyběl oproti všem zvyklostem zejména JN69 a JN99, oba lokátory jsem slyšel - stejně jako JN88, ale volání bylo zcela zbytečné. I nadále se potvrzuje moje domněnka o chybějících lokátorech u stanic "uvnitř české kotliny". Zkrátka stanice v okrajových částech minimálně směrují své signály do Čech.
Z Nové Paky a okolí jsem pracoval s OK1TKN, OK1JC a OK1MNV - všem díky za body. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to tento měsíc nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 

                 


Poslední aktualizace stránky 29.03.2017 09:15 hod.