Rok 2017 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2017

Únor 2017

04.02.2017   Dnešního kola SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se zúčastnilo poměrně hodně stanic, ale tím narostlo i rušení a obtížně se hledalo volné místo pro zavolání výzvy. Podmínky šíření byly na začátku závodu velmi špatné - asi doznívaly důsledky předcházející poruchy geomagnetického pole, ale rychle se zlepšovaly, i když nakonec zůstaly dost rozkolísané. Přesto se mi podařila řada pěkných QSO do okresů, s nimiž jsem dosud nepracoval.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem, OK1MF, Honzou, OK1MNV, jemuž se přetrhla anténa, slyšel jsem i Vladimíra, OK1NIT, ale s ním jsem nepracoval. Můj celkový výsledek 93 QSO a 63 různých okresů, tj. 5859 bodů považuji za docela dobrý. Děkuji všem za navázaná spojení a výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

05.02.2017   Dnes jsem se zúčastnil po dlouhé době zimního QRP závodu, navázal 15 spojení a rozdal 936 bodů. ODX byl s OK1KTW 103 km. Z Nové Paky a okolí jsem pracoval jen s Honzou, OK1MNV, a Romanem, OK1NPF, který byl na nedaleké Zvíčině.

19.02.2017   Máme za sebou letošní druhé kolo VKV Provozního aktivu. Ze střechy slezl sníh a rázem stoupla síla přijímaných signálů, a tak jsem zase po delší době slyšel signály stanic, které jsem několik měsíců neslyšel. Podařilo se mi opět QSO s OK2KJT (JN99) a DG8NCO (JO50), které mi pomohly zvýšit skóre násobičů. Opět jsem neudělal stanice z lokátorů JO60 a JN69, jež u mne byly S9, ale jakýkoliv pokus o jejich volání byla jen ztráta času. Inu stanice ze zahraničí přinášejí nejen nárobiče, ale i vyšší bodový zisk. Proč se proto snažit dělat víc domácích stanic, když postačí jen jednou JO70, JN79 atd. Potvrzuje se tak moje domněnka o chybějících lokátorech u stanic "uvnitř české kotliny". Zkrátka stanice v okrajových částech minimálně směrují své signály do Čech.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Honza, OK1MNV, Honza, OK1JC, OK1KMP také přidala body a z okolí Milan, OK1FMM. I v tomto kole se na dvoumetru se objevilo několik stanic, které jsem již delší dobu neslyšel, včetně některých značek pro mne zcela nových. Výsledek 39 QSO za 96 bodů do šesti lokátorů by mohl jinak být ještě lepší…
Výpis navázaných spojení je k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.

20.02.2017   Uplynuly čtyři roky a na příští měsíc je zase svolán sjezd ČRK. Z toho, že byl po cca měsíci ještě svolán náhradní sjezd ve stejném termínu a na stejném místě, lze usuzovat, že počet přihlášených účastníků nedosáhl povinné kvóty dle stanov. Důvodů může být několik - jednak členská základna stárne a ne každý je vzhledem ke svému věku schopen a ochoten se celodenního jednání zúčastnit (můj případ), jednak ubývá členů a zřejmě poslední ekonomické úpravy odradily od členství další amatéry, ale i proto, že účast na těchto akcích je stále nákladnější a příjmy značné části HAMů, zejména z řad důchodců, nerostou odpovídajícím tempem. Mám-li zvažovat, zda investovat do účasti na sjezdu či nějakého vybavení, vyhrává to druhé.
Přesto jsem zvědav na závěry sjezdu, především jestli se vyřeší nepříznivě se vyvíjející ekonomická situace, neboť náklady na členské služby u nás a v okolních zemích (SP, OM) jsou dvojnásobné. Domnívám se, že v případě ČRK již byl výrazně překročen vrchol křivky znázorňující počet členů a výši členských poplatků, proto se tedy roztáčí spirála, v níž další zvyšování poplatků povede k dalšímu snížení počtu členů a tím i k snížení celkových příjmů a dalšímu zhoršení ekonomické situace. Tady je myslím jediné rozumné řešení - propagovat naši zálibu a získávat další členy především mezi mladými, ale trochu jinak než dosud, protože dosavadní výsledky jsou více než žalostné. Je nutné zaměřit kroužky mládeže, letní tábory a soustředění nejen na samotné amatérské vysílání, ale též na konstrukční činnost, výpočetní techniku, meteorologii, astronomii a v neposlední řadě i sportovní prvky ROB, orientaci v terénu a další.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 

                 


Poslední aktualizace stránky 20.02.2017 08:45 hod.