Rok 2017 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2017

Květen 2017

06.05.2017   Dnešního kola SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se zúčastnilo poměrně hodně stanic, ale tím narostlo i rušení a obtížně se hledalo volné místo pro zavolání výzvy. Podmínky šíření byly poměrně dobré, a tak se mi během první hodiny podařilo udělat 74  QSO. V 6:00 hod. začal souběžně na tomto pásmu polský závod a praktiky některých SP stanic nebyly příliš vybíravé. Jak pokud jde o výběr kmitočtu k volání výzvy, tak i v kombinaci s používanými výkony a zabíranými sířkami pásma, neboť stanice u mne burácely vesměs S9+20dB podle S-metru na mé FT-991. Zatímco o stanici se 100 W výkonu při rozestupu kmitočtů 4 km ve vzdálenosti cca jeden km v našem městě ani nevím, o některých SP stanicích jsem věděl i při rozestupu kmitočtů více jak 20 kHz. Za těchto podmínek byl výsledek druhé hodiny zcela jasný - jen pouhých 16 spojení…
V tomto kole jsem měl obavy, zda se mi vůbec podaří udělat do vlastního okresu. Honza, OK1MNV, na pásmu tentokrát nebyl, a tak jen díky Františkovi, OK1MF se mi to podařilo. Celkový výsledek 89 QSO do 63 okresů, tj. 4070 bodů považuji v dané stuaci za kompromis možného. Děkuji proto všem za trpělivost při navazování spojení a těším se zase za měsíc na slyšenou. Výpis navázaných spojení najdete jako obvykle v online staničním deníku na tomto webu.

06.05.2017 až 07.05.2017   Druhého subregionálního VKV závodu jsem se tentokrát nezúčastnil z rodinných a pracovních důvodů. Snad příště.

21.05.2017   Konečně se mi jedno kolo VKV Provozního aktivu podařilo podle mých představ. I když podmínky šíření byly dost rozkolísané a období silných signálů byla střídána dlouhými hlubokými úniky, což byl zřejmě důsledek dlouhodobě narušeného geomagnetického pole, podařilo se mi udělat celkem 40 spojení do 9 lokátorů. Zejména si cením spojení do JN90, JN88 a po dlouhé době i JN78, milých bylo i několik QSO do JN69. Při bodové hodnotě spojení 103 bodů to ve výsledku bylo milých 927 bodů. Na takový výsledek jsem čekal už více než dva roky.
Z Nové Paky a okolí se tentokrát ozvali Honza, OK1MNV, Petr, OK1AKI, a Martin, OK1JMA, z Kumburku. Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 

                 


Poslední aktualizace stránky 22.05.2017 06:31 hod.