Rok 2018 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2018

Leden 2018

01.01.2018   Na začátku roku 2018 mi dovolte popřát všechno nejlepší vám i všem vašim blízkým, především hodně zdraví, úspěchů a splnění všech radioamatérských i osobních přání. Děkuji za navázaná spojení i za návštěvy mých webových stránek v právě ukončeném roce. Také se těším na vaši další přízeň, navázaná QSO a návštěvy mých webových stránek v roce 2018.


PF 2018

01.01.2018   Nyní ještě malé bilanční ohlédnutí za rokem 2017 z pohledu mých aktivit. Za loňský rok jsem navázal celkem 1858 QSO z toho 1141 na KV (1137 v soutěžích) a 717 na VKV (694 v soutěžích). Není to mnoho, protože soutěžní spojení se týkala především SSB ligy (na KV) a na VKV to byla účast v Provozním aktivu, prvním subregionálním závodě, v závodě PD a PDM, Dnu rekordů a Vánočním závodě. Také se mi povedlo navázat první čtyři QSO digitálními módy JT65 a FT-8. Činnost kolem webových stránek o počasí jsem v minulém roce omezil ve prospěch radioamatérských stránek, překladu návodů k některým programům a vyzkoušení některých digitálních druhů provozu (především JT65 a FT-8). V roce 2018, až počasí dovolí, mne jako hlavní úkol v oblasti HW čeká stavba antény G5RV pro KV pásma, v oblasti SW pak další vylepšování programového vybavení a zdokonalení propojení zařízení s notebookem.

05.01.2018   Dnes večer se uskutečnilo výroční posezení radioklubu OK1KMP pod taktovkou Petra, OK1AKI, na tradičním místě v Novopackých sklepích za hojné účasti osmi členů při jedné omluvené absenci. Na programu byla jako obvykle výměna zkušeností nasbíraných za poslední rok, ale i aktuální potřeby a vyhlídky pro rok 2018.


Výroční setkání OK1KMP

06.01.2018   První letošní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz mne překvapilo podmínkami šíření, které byly trochu rozkolísané, občas stanice z OM burácely S9+20 dB a občas se propadaly až do S7. Navíc bylo dost značné QRM od stanic z SP a DL, které často nebraly v potaz, že kmitočet je již dávno obsazen. Měl jsem i problémy se synchronizací logu TR4W s transceiverem a než jsem objevil chybu, bylo po závodě, hi… Tomu odpovídá dosažený výsledek 86 QSO do 61 okresů, což dalo celkem 5246 bodů. Docela mne překvapila celá řada nových značek, které se v tomto kole poprvé objevily.
V lednovém kole byl náš okres na pásmu zastoupen jenom Honzou, tentokrát pod značkou OK5MN, Františka, OK1MF jsem vůbec neslyšel. Děkuji všem za navázaná spojení a výpis těchto spojení najdete jako obvykle v online staničním deníku na tomto webu.

15.01.2018   Dnes uplynulo rovných 50 let od doby, kdy jsem získal svou první koncesi s volací značkou OK1AWK, kterou mám nepřetržitě dodnes. Stále si vzpomínám na onen den a na své první navázané QSO s tehdejším OK1AEH. Proto jsem se rozhodl tento den pracovat na pásmech pod původní volací značkou, kterou mám dodnes. Snad si na ni ještě někdo vzpomene…

16.01.2018   Nakonec jsem byl při svém "jubilejním" vysílání mile překvapen s kolika amatéry, s nimiž jsem včera pracoval na pásmech (a to i v zahraničí), jsem pracoval i před mnoha lety. Vzpomínání to bylo milé, ale jen pro nás starší, mladou generaci bohužel podobné vzpomínky již nic neříkají. Tak zase budu nějakou dobu pokračovat pod nyní aktuální značkou OK5AW. Značku OK1AWK bych chtěl "oprášit" opět v červnu při dalším jubileu.
Omlouvám se všem, s nimiž jsem pracoval FM, že mne hned po hlase nepoznali. Bylo to dáno tím, že jsem se pro použití při tomto druhu provozu narychlo rozhodl použít FT-991, s níž jsem provozem FM za poslední dva roky dosud nepracoval a která zůstala v původním továrním nastavení modulační cesty.
Děkuji všem za navázaná spojení a slibuji, že pokud jsem slíbil "papírové" QSL, pošlu je, jen s menší časovou prodlevou, protože původní lístky už nemám. Na eQSL jsou lístky již k dispozici.

21.01.2018   První letošní kolo VKV Provozního aktivu se vyznačovalo dobrými podmínkami šíření i přes typicky zimní počasí a asi 20 cm sněhu na střeše (pětiprvkovou anténu mám pod střechou, hi…) si nemohu stěžovat. Mile jsem byl překvapen účastí stanic z Nové Paky - mimo tradičního účastníka Honzy, OK1MNV, jsem pracoval i s Honzou, OK1JC, Martinem, OK1TKN, a s OK1KMP pod taktovkou Romana a jeho desetiletého syna Ondry. Všem moc děkuji za body. Zejména výsledek OK1KMP považuji v daných podmínkách za vynikající, gratuluji.
I přes časté odbíhání za jinými povinnostmi se mi podařilo navázat 38 QSO s celkem 93 body do 7 čtverců. Tento výsledek považuji za docela slušný v daných podmínkách. Výpis navázaných spojení je jako vždy k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 
                 


Poslední aktualizace stránky 31.01.2018 23:15 hod.