Rok 2018 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2018

Červenec 2018

07.07.2018   Červencové kolo SSB ligy se mi moc nepovedlo, protože jsem měl problémy s anténou vzhledem k probíhajícím úpravám kolem domku, kde bydlím. Podmínky šíření v pásmu 3,7 MHz byly klasicky letní s dostatečnou zásobou QRN, účast stanic byla také slabší zřejmě díky pěknému počasí a ovlivněna VKV Polním dnem.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Honzou OK5MN a Františkem, OK1MF. Můj celkový výsledek 75 QSO do 52 okresů (tj. 3900 bodů) považuji za špatný, navíc byl ovlivněn bodovou srážkou za nekompletní QSO, kdy OK2BRQ zřejmě vlivem rušení šptně přijal můj okresní znak. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

07.07.2018   V soutěži Polní den mládeže jsem slíbil rozdat body zejména zdejší mláděži z radioklubu OK1KMP, což jsem splnil jak v pásmu 144 MHz, tak mimořádně i na 432 MHz a současně doplnil několika dalšími soutěžícími stanicemi s mladými operátory. Celkem jsem navázal 5 QSO na dvoumetru a dvě QSO na 70 cm pásmu. Aby jim body nebyly anulovány, poslal jsem deníky pro kontrolu hned v pondělí.

07.07.2018 až 08.07.2018   Podobným "rozdávačem bodů" jsem byl i během Polního dne 2018, kdy jsem po chvilkách rozdal v 16 spojeních na dvoumetru celkem 1978 bodů (ODX DA0FF v JO40XL - 396 km a HG1W v JN87GF - QRB 369 km) a v pásmu 70 cm v šesti spojeních 482 bodů (ODX OK2C v JN99AJ - 216 km). I z tohoto závodu jsem poslal řádně a včas staniční deníky pro kontrolu.

15.07.2018   Sedmé letošní kolo VKV Provozního aktivu se mi moc nepovedlo, protože jsem byl nucen se věnovat rodinným činnostem a k zařízení jsem odbíhal spíše sporadicky. Přesto se mi podařilo díky slušným podmínkám celkem 33 spojení do devíti velkých čtverců, dohromady 819 bodů. ODX S57O v JN86DT, tj. 412 km. Kromě Honzy OK1JC, jemuž děkuji za body, jsem však zcela postrádal jakoukoliv účast novopackých stanic. Že by se projevila únava z PD… Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 
                 


Poslední aktualizace stránky 22.07.2018 09:10 hod.