Rok 2013 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2013

Červen 2013

01.06.2013   Červnové kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz bylo poměrně slušně obsazeno soutěžícími stanicemi, ale konalo se v době, kdy podmínky šíření byly značně podprůměrné a navíc ještě dost rozkolísané. Občas se na pásmu vyskytoval silný šum v síle až S8 a i QRN. Již nastaly typické letní podmínky i na tomto pásmu.
O vysílání v dolním segmentu soutěžního pásma (3600 až 3650 kHz) jsem několikrát psal, ale ani tentokrát jsem vysílání nezkoušel, pouze jej párkrát proladil bez jakéhokoliv výsledku.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem, OK1MFM, a Milanem, OK1FMM, ale chyběli jak Vladimír, OK1NIT, tak i Honza, OK1MNV. Můj celkový výsledek 56 QSO a 40 násobičů, tj. 2240 bodů lze řadit k těm slabším. Díky všem za navázaná spojení, těm, s nimiž se mi to tentokrát nepodařilo, se omlouvám, a těším se zase za měsíc na slyšenou. Výpis navázaných spojení najdete jako obvykle v online staničním deníku na tomto webu.
Po tomto kole se v diskuzi na soutěžním webu objevila polemika nad úpravou podmínek soutěže. Zejména ze strany OM stanic převážil požadavek na zkrácení každého ligového kola, neboť ve druhém kole tyto stanice již nemají co dělat. Pokud se však podíváte na výkony používané navrhujícími stanicemi, uvádějí vesměs 250 až 300 W a obsazují většinou přední místa, a to jak ve výsledkové listině, tak i (bohužel) v šíři zabraného spektra. Navíc nyní v době letní sezóny jsou podmínky ve směru západ - východ v čase, kdy soutěž probíhá, ve druhé hodině podstatně slabší. Proto si myslím, že takováto změna by přinesla pouze větší odstup mezi výsledky výkonově slabších a silnějších stanic a ještě výraznější skóre stanic OM.
Diskuze by se měla vést spíše o přemístění úseku 3600 až 3650 kHz o 50 kHz výše tak, aby plynule navazoval na stávající hlavní segment, zejména s ohledem na stanice nováčků v OK, neboť v OM podobné omezení neexistuje. Mé důvody najdete v dubnovém komentáři k SSB lize.

16.06.2013   Červnové kolo VKV Provozního aktivu bylo docela slušně obsazené, i když některé "tradiční" stanice chyběly. Podmínky lze hodnotit jako lepší průměr. Nakonec se mi podařilo navázat celkem 39 QSO s celkem 99 body do 7 čtverců. Lokátor JN69 se mi tentokrát podařilo udělat, z "obvyklých" mi chyběl jen JN99. Potvrzuje se tak moje domněnka o chybějících lokátorech u stanic "uvnitř české kotliny", zejména pokud se objeví trochu lepší podmínky například díky vyššímu kmitočtu MUF či výskytu Es vrstvy. Zkrátka stanice v okrajových částech minimálně směrují své signály do Čech. Výjimkou byla snad OK1KJP se svým velmi silným signálem.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Roman, OK1NPF a Petr, OK1AKI, který se tentokrát zúčastnil pouze části závodu a z domovského QTH.
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.KVĚTEN 2013    |   ČERVENEC 2013