Rok 2021 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2021

Únor 2021

06.02.2021   V únorovém kole SSB ligy v pásmu 3,7 MHz mne opět pronásledovaly problémy, tentokrát nejprve sluchátka postupně začala chrčet až následně zkreslení přesáhlo únosnou mez a bylo nutné je vyměnit. Potom odešla klávesnice u počítače, která začala psát jakési nesmyslné znaky právě v okamžiku, kdy se mi podařilo najít volný kmitočet a rozjel se docela slušný pile-up. A tak nastoupila na nějakou dobu "klasika", tedy tužka a papír, a po výměně klávesnice nastala nutnost vše dostat zase do programu TR4W, což mi zabralo také nějaký čas. Podmínky jinak byly velmi dobré a spojení by jistě bylo, nebýt uvedených komplikací, mnohem více. Snažil jsem se využívat i spodní úsek pásma, kde bylo díky propagaci Miloše OK1MZM poměrně velmi živo.
Nakonec se mi podařilo navázat i přes uvedené obtíže celkem 75 QSO do 56 okresů, což stačilo na 4200 bodů. Je s podivem, že se mi deník podařilo dát do pořádku tak, že byl bez chyb. Z Nové Paky byla opět hojná účast stanic - Honza OK5MN, Petr OK1AKI, Honza OK1JC, Vláďa OK1FUJ a Pavel OK1JBK, který se však tentokrát ve výsledkové listině neobjevil. Také jsem postrádal Františka OK1MF z Miletína, jinak by asi sestava okresu Jičín byla kompletní…
Velmi pěkný signál měl Honza OK5MN s jeho novou FT-991A, o němž jsem ani při QRB cca 1 km nevěděl. Toto bohužel o některých jiných stanicích říci nelze. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

07.02.2021   V neděli proběhl Zimní QRP závod, v němž jsem chtěl rozdávat body. V dopolední etapě v pásmu 70 cm jsem asi za hodinu navázal 6 QSO s bodovým ziskem 441 bodů do všech okolních WWL s výjimkou JO60. Deník pro kontrolu jsem samozřejmě odeslal vyhodnocovateli.
Odpolední etapy v pásmu 144 MHz jsem se nezúčastnil, protože v mém QTH řádil poměrně silný vichr, který měl na svědomí mnohočetné krátkodobé výpadky proudu. Když vichr zeslábl a výpadky ustaly, bylo cca 10 min před koncem závodu pásmo hluché, jen maják OK0EWW burácel ve velké síle…

21.02.2021   Letošní druhé kolo VKV Provozního aktivu přineslo docela slušné podmínky šíření, a to jak v pásmu 2 m, tak i na 70 cm. Z Nové Paky se tentokrát zúčasnilo hodně stanic - radioklub OK1KMP z QTH Brdo zastoupený Romanem OK1NPF, protože QTH na Zvičině bylo nedostupné vzhledem k uzavření okresu Trutnov pro coronavirus. Z domova se pak ozvali Petr OK1AKI, Martin OK1TKN, Honza OK1JC a Pavel OK1JBK navíc i v pásmu 70 cm. Chyběli jen Honza OK1MNV a Vláďa OK1FUJ.
Moje konečná bilance byla 39 QSO s celkem 100 body do sedmi WWL v pásmu 144 MHz a v pásmu 432 MHz 8 QSO do tří WWL, což dalo příjemných 54 bodů. Potěšilo mne, že se mi po delší době povedlo QSO do JN99, i když JN88 mi těsně unikl.
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.

Pro přechod na data z jiného měsíce použijte následující tlačítko

Poslední aktualizace stránky: 17.05.2021 04:11 hod.