Rok 2019 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2019

Duben 2019

06.04.2019   proběhlo další kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz. Těšil jsem se na docela slušné jarní podmínky bezprostředně po přechodu na letní čas, ale skutečnost byla poněkud jiná. Ranní stav ionosféry s indexem K=3 však nevěštil nic dobrého, což se nakonec prokázalo. Podprůměrné podmínky šíření doplněné hlubokým a dlouhým únikem a značným QRM trvaly po celou dobu závodu.
Za dvě hodiny to pak dalo jen deklarovaných 96 QSO do 65 okresů (dokonce některé pro mne i nové) tj. dohromady 6240 bodů. Bohužel některé stanice udělají v závodě jen jedno či dvě spojení, která je zajímají, a potom nepošlou deník. Neuvědomují si, že tím stanice, jež s nimi tato spojení udělaly, poškozují. V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Honzou OK5MN a Františkem OK1MF. Výpis mých spojení je opět k dispozici na tomto webu. Děkuji všem za trpělivost a navázaná spojení a těším se na slyšenou zase za měsíc.
Po závodě se objevila smutná zpráva, že dva dny před tímto kolem zemřel Standa OK1MSP, který byl častým a pravidelným účastníkem SSB Ligy. Koncesi měl stejně jako já od roku 1968 a mnohokrát jsem s ním pracoval ještě pod mou původní volací značkou OK1AWK. Poslední QSO jsme spolu měli v minulém kole SSB Ligy. Stando, díky za vše!

21.04.2019   Letošní dubnové kolo VKV Provozního aktivu se termínově sešlo s Velikonočním VKV závodem, proto účast byla vyšší a i přes nijak vynikající podmínky šíření spojení rychle přibývala. Jen jsem si nějak nemohl zpočátku zvyknout na vedení dvou deníků, což bylo nutné vzhledem k odlišnému výpočtu výsledků. Během Provozního aktivu se mi podařilo navázat 55 QSO s celkem 143 body a pracoval jsem se stanicemi v 10 velkých čtvercích, tedy s výsledkem 1430 bodů.
Pokračující Velikonoční závod, který trval až do 1400 UTC po konci aktivu rychle ztrácel účastníky, takže když jsem se po obědě vrátil na pásmo, bylo již skoro prázdné. Původní počet 55 QSO se navýšil jen na 62 při celkovém bodovém výsledku 5378. Ani počet velkých čtverců se nezvýšil, proto jako ODX zůstal DL2ARD/P z JO60AR (249 km), průměr 86 km/QSO není také nijak vynikající. Pracoval jsem se zeměmi OK, OM, DL a SP, navíc slyšel ještě 9A1E v JN85QT, ale bez platného spojení. Protože čas ubíhal, ale spojení nepřibývala, "oprášil" jsem svou starší značku OK1AWK a těm, kteří vydrželi, rozdal v šestnácti spojeních dohromady 1688 bodů. Pracoval jsem se stanicemi v šesti čtvercích a ODX byl tentokrát OM2RL v lokátoru JN88DR (226 km). Průměr byl v tomto případě vyšší - 105 km/QSO, neboť zcela chyběla blízká spojení. Logy za obě značky samozřejmě byly odeslány vyhodnocovateli.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Petr OK1AKI pod značkou radioklubu OK1KMP, Honza OK1MNV pod svou volačkou a taky pod značkou OK1ODX, Honza OK1JC a Roman OK1NPF ze svého již tradičního QTH JO70SQ.
Výpis navázaných spojení je tradičně k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.

27.04.2019   Tentokrát už tradičně jsem se zúčastnil SSB části závodu o Holický pohár v pásmu 80 metrů. Jel jsem celý závod, ale podmínky byly dost příšerné, jednak šum v síle S7 až S9+ doprovázený poměrně hlubokým únikem signálů a k tomu občas i QRM. Intentita šumu v závěru závodu poklesla na ještě přijatelných S5, ale ubylo i stanic. Za těchto podmínek anonymní komentáře typu "seš hluchej" považuji za zcela nemístné rušení. O tom, že jsem dělal vše, co jsem mohl, svědčí snad i můj výsledek, protože také v tomto závodě jsem byl fixován na kmitočet 3749,5 kHz kvůli meteostanici a její odolnosti. Dokud ji nebudu moci vyměnit za původní, budu takto kmitočtově omezen.
Celkový výsledek v kategorii SO SSB byl 63 QSO do 50 okresů, tedy slušných 3150 bodů, z toho za první hodinu 40 QSO do 35 okresů, který mi vynesl 4. místo v neoficiálním hodnocení v kategorii SSB. Jinak jsem byl docela mile překvapen účastí stanic, především pro mne z nových okresů.
Děkuji všem za navázaná spojení i v mnoha případech za potřebnou trpělivost a těším se na další závod za rok. Výpis navázaných spojení je tradičně k nahlédnutí na mém webu. Soutěžní deník byl již odeslán vyhodocovateli.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 31.05.2019 17:05 hod.

Pro přechod na informace z jiného roku použijte následující tlačítko

Poslední aktualizace stránky: 02.01.2022 06:59 hod.