Rok 2019 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2019

Leden 2019

05.01.2019   První letošní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz začalo velmi špatnými podmínkami, kdy za první půlhodinu závodu se mi podařilo navázet jen jedenáct spojení. Pásmo bylo zcela hluché, jen ojediněle byly slyšet silnější stanice z východní části OM. O tomto stavu svědčí i následující obrázek zachycující Ionogram z Průhonic z doby počátku závodu.

Ionogram

Postupně s přibývajícím časem se podmínky zlepšovaly a v závěru závodu je lze hodnotit jako velmi dobré, i když s občasným a hlubokým QSB. Nakonec se mi podařilo manko ze začátku závodu dohnat a tak celkový výsledek bylo 99 QSO do 63 okresů s 6237 body. Z našeho okresu se ještě ozval František OK1MF a Honza OK5MN, který jel jen hodinu. Překvapením byla celá řada nových stanic, s nimiž jem dosud nepracoval. Děkuji všem za navázaná spojení i možnost si popřát do nového roku 2019 a těším se, že tato spojení nebyla poslední. Výpis navázaných spojení jako obvykle najdete v online staničním deníku na tomto webu.

20.01.2019   První letošní kolo VKV Provozního aktivu se již od začátku dobře rozjelo díky poměrně dobrým podmínkám i přes handicap antény pod střechou, na níž leželo asi 15 cm sněhu. Uprostřed závodu jsem se musel asi půl hodiny věnovat jiné činnosti, ale i přes tento výpadek se mi podařilo ztrátu dohnat a navázat 40 QSO s bodovou hodnotou 105, do 10 čtverců (JO71, JO50, JO60, JO70, JO80, JN69, JN79, JN89, JN99 a JN88) - celkový výsledek 1050 bodů. Z Nové Paky se ještě zúčastnili Roman pod značkou OK1KMP a Honza OK1JC. Škoda, že se nepřidali další…
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to tentokrát nepovedlo.

Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:

Poslední aktualizace stránky 21.01.2019 06:14 hod.

Pro přechod na informace z jiného roku použijte následující tlačítko

Poslední aktualizace stránky: 02.01.2022 06:59 hod.