Rok 2016 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2016

Srpen 2016

02.08.2016   Dnes jsem si se zájmem přečetl zprávu o stavu členské základny a hospodaření ČRK - situaci v QSL službě nevyjímaje. Věru, není to hezké čtení a jen zatím přemýšlím, kam jsme to jako radioamatéři za posledních dvacet pět let dopracovali. Co je ale zřejmé, že nás nemine, je razantní zvýšení ročních členských příspěvků z dosavadních 980 resp. 680 Kč (důchodci a studující) na nových 1380 resp. 1030 Kč v roce 2017. Protože nechci dělat ukvapené závěry a ve svém věku se již necítím být střelcem od boku, komentář doplním až po důsledné úvaze.

06.08.2016   Dnešní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se mi moc nepovedlo. Trochu jsem "zaspal" počátek závodu, kdy se dala poměrně snadno udělat celá řada OM stanic, což při vrcholících letních podmínkách později v průběhu závodu již nešlo dohnat, neboť podmínky rychle slábly. Naopak již na začátku závodu mne překvapily extrémně silné signály blízkých OK stanic. Díky nim bylo docela obtížné najít volné místo pro volání výzvy, pokud jsem chtěl brát ohled na ostatní uživatele pásma a nechtěl se chovat tak, jak to některé stanice dělaly při uvolňování okolí svého kmitočtu.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Honzou pod značkou OK1MNV a ve druhé polovině závodu i OK1ODX, a také Vladimírem, OK1NIT, marně jsem ale hledal Františka, OK1MF. Můj celkový výsledek 73 QSO a 50 násobičů, tj. 3650 bodů lze řadit s ohledem na použité vybavení k těm slabým. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

07.08.2016   Po roční odmlce jsem zase rozdával body v Letním QRP závodě. Překvapilo mne poměrně čisté pásmo se slušnými podmínkami bez velkého rušení a spletrů především v dopoledních hodinách. Hned během první hodiny se mi podařilo 17 QSO se čtyřmi zeměmi (OK, OE, SP a DL) a celkem s více než 1400 bodů. Protože jsem se soutěži nevěnoval celou dobu, konečná bilance je 28 QSO, 2287 bodů a ODX SN9D - 226 km v lokátoru JO90PP.

07.08.2016   Dnes jsem byl také upozorněn na změnu adresy naší QSL služby. Místo dosavadní P.O.Box 69, 11327 Praha 1 mají být lístky zasílány přímo na adresu ČRK, tedy Český Radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7. Je s podivem, že ČRK svým členům ani dalším uživatelům QSL služby tuto změnu dosud nijak výrazně neoznámil, narazil jsem na ni náhodou až při pročítání článků webu ČRK, kde se adresa cudně schovává uprostřed textu… Očekával bych, že tato informace bude zvýrazněna již na titulní stránce.

08.08.2016   Ani Bulletin ČRK na měsíc srpen 2016, který by měl být zveřejňován na přelomu měsíce, protože obsahuje mj. aktuální informace z radioamatérského dění včetně termínů závodů a soutěží, není dosud (8.8.2016 ve večerních hodinách) k dispozici. Potom jakákoliv aktuálnost distribuovaných informací postrádá smysl. Že by to souviselo s úspornými opatřeními, o nichž píši v začátku této stránky?

21.08.2016   Srpnového kola VKV Provozního aktivu jsem se zúčastnil jen po dobu 45 minut vzhledem k rodinným povinnostem vůči návštěvě z VK6, proto jeho průběh hodnotit nechci. Za uvedenou dobu jsem navázal 19 QSO tentokrát bez jakéhokoliv úsilí do šesti velkých čtverců, což při 48 bodech za spojení vydalo 288 bodů do celkového hodnocení. Myslím, že pokud bych se mohl zúčastnit po delší dobu, výsledek by mohl být velmi pěkný… Z Nové Paky a okolí jsem tentokrát neslyšel žádnou stanici, zato jsem pracoval s několika stanicemi, se kterými se mi spojení dosud nepodařilo.
Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 
                 


Poslední aktualizace stránky 22.08.2016 19:55 hod.