Rok 2016 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2016

Červen 2016

04.06.2016   Dnešní kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz se vyznačovalo již zcela letními podmínkami šíření, kdy úroveň šumu na pásmu dosahovala S6 až S7 s krátkými rychlými a hlubokými úniky, které v některých případech značně ztěžovaly dokončení již navázaného spojení. Ráno byly celkem stabilní podmínky šíření do OM, podmínky na OK byly výrazně podprůměrné, stanice byly často překryty vysokou úrovní šumu.
Zkoušel jsem i vysílání v dolním segmentu soutěžního pásma (3600 až 3650 kHz), ale byl to zase jen ztracený čas - ani jedna soutěžící stanice, natož QSO. Docela se mi líbí nově zavedené vyhodnocování pomocí zasílaných deníků ve formátu Cabrillo, což byl od pořadatelů dobrý nápad a nezbývá než jim opravdu poděkovat, že rychle a přesně zvládli implementaci celého systému do již rozběhnutého ročníku. V této souvislosti nezbývá než apelovat na některé stanice, které ve snaze rozdat body, udělají jen jedno či dvě QSO a nepošlou deník. Pokud deník či hlášení nehodlají posílat, měly by navázat nejméně 5 QSO, aby nepoškozovaly zbytečně ostatní.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen Františkem, OK1MF, a Honzou, který se objevil jako OK1MNV i OK1ODX. Můj celkový výsledek 93 QSO a 59 násobičů, tj. 5487 bodů lze řadit s ohledem na podmínky šíření k těm dobrým. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.

08.06.2016   Dnes ráno se mi podařilo alespoň zčásti vystihnout podmínky dlouhotrvající Es v pásmu 144 MHz, ale s velmi hlubokými úniky. I tak po nejprve nedokončeném QSO s RX3QFM (KO91OO) jsem navázal platná spojení se stanicemi RW1AY (KO68NJ - 1432 km) a UA3PTW (KO93BS - 1579 km). Síla SSB signálů byla S9+ oboustranně i přes to, že na mé straně bylo jen standardní vybavení FT991 s výkonem 50 W a anténa pouze pětiprvková A144S5R pod střechou. Obě spojení jsou moje první do UA. Mimo tyto stanice jsem slyšel ještě stanice z LY, OZ, SM a G, které byly již v menší síle a při hlubokém úniku bylo navázání spojení problematické.

19.06.2016   Dnešní kolo VKV Provozního aktivu se mi moc nepodařilo, jednak podmínky byly spíše slabší, jednak jsem byl jednou velmi blízkou stanicí upozorněn na rušení, které jsem pak kontroloval následně pomocí mého záložního transceiveru FT-817. Samozřejmě jsem nic nenašel, takže jde asi o kombinaci mého silného signálu (50 W a 7 dB zisk antény) včetně občasného směrování na onu stanici. Tím jsem ztratil skoro hodinu, což se na výsledku muselo projevit.
I přes toto zdržení se mi podařilo navázat celkem 34 QSO s celkem 89 body, ale jen do 6 čtverců, když chyběly JN69 a navíc také JN99. Ačkoliv jsem se snažil vyhledávat stanice z obou uvedených směrů, byla to pro mne jen ztráta času. Potvrzuje se tak moje domněnka o chybějících lokátorech u stanic "uvnitř české kotliny". Zkrátka stanice v okrajových částech minimálně směrují své signály do Čech, a tak dovolání na tyto stanice vyžaduje značné úsilí a představuje ztrátu času. Také bylo slyšet poměrně málo stanic z Moravy.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili OK1KMP, Honza, OK1MNV a body přidal i další Honza, OK1JC (díky!). I v tomto kole se na dvoumetru se objevila celá řada stanic, které jsem již delší dobu neslyšel. Při snaze zadat výsledek do webového formuláře mne zarazilo, že formulář pro 6. kolo není k dispozici, alespoň v době psaní tohoto příspěvku je k dispozici pouze kolo označené 03/2016, proto s odesláním počkám… (Formulář byl zpřístupněn až v pozdních odpoledních hodinách.)
Vynikající výsledky ohlásil Honza, OK1MNV, kterých se mu podařilo dosáhnout z nedalekého Kozince (608 m n. m.) - 71 QSO, 15 velkých čtverců, ODX E77CV z JN83PX, tj. 740 km. Celkem udělal spojení do šesti zemí a stanice z dalších dvou zemí slyšel. Zajímavé bylo, že neslyšel stanice z DL, ale i já jsem slyšel jen jednu. A to vše s výkonem 5 W…
Výpis mých navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to dnes nepovedlo.


Pro přechod na jinou stránku použijte tlačítko:


                 
                 


Poslední aktualizace stránky 20.06.2016 06:37 hod.