Rok 2013 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2013

Březen 2013

31.03.2013   Je již více než týden po sedmém sjezdu ČRK a stále marně hledám na oficiálním webu ČRK jakékoliv bližší informace o sjezdu (kromě již zveřejněného seznamu zvolených členů rady a revizní komise). Usnesení sjezdu chybí, alespoň základní informace z ustavující schůze rady ze dne 27.03.2013 také… Potom je docela obtížné hovořit o aktuálních informacích v souvislosti s tímto webem. A aktuální a fungující web je vždy vizitkou funkce celého sdružení. Zkrátka jak by řekl klasik "Je cosi shnilého ve státě dánském…"

Dnešního Velikonočního VKV závodu se z rodinných důvodů nemohu opět zúčastnit, ačkoliv bych jinak rád alespoň pár bodů rozdal…

25.03.2013   Jak sleduji reakce na právě ukončený sedmý sjezd ČRK, vidím, že jsem se v odhadu nijak moc nemýlil. Stávající směr činnosti ČRK bude zřejmě i nadále pokračovat včetně některých způsobů práce, o nichž lze s úspěchem pochybovat. A tak asi ani kritika, která se snáší na vedení ČRK, nijak nepřispěje k tomu, aby se nové vedení nad změnou svých postojů, priorit a způsobů práce zamyslelo. Samozřejmě nelze se všemi kritickými příspěvky zcela a bez výhrad souhlasit, navíc pokud jejich někdy dost nevybíravá forma není vždy zcela podle mého gusta, protože bych při veřejném vyjadřování názorů (týká se jak veřejných vystoupení, tak i článků na internetu či obsahu mailů) předpokládal alespoň elementární zásady slušnosti. Toto je i důvodem, proč zásadně OK list nebo podobná diskusní fóra nečtu a nejsem jejich přispěvatelem.

K jednotlivým účastníkům právě skončeného sjezdu ani názorům, které na sjezdu zazněly, se vyjadřovat nehodlám, stejně jako ke složení mírně obměněného vedení ČRK. Lze si jen přát, aby "nové" vedení si dostatečně uvědomilo nejen své pravomoci, ale také povinnosti a zejména to, že jeho posláním je hájit zájmy všech svých členů jak uvnitř ČR, tak i navenek, jak je uvedeno ve stanovách sdružení viz §1 článek 3. Jenom za těchto podmínek se potom dočká ČRK i nárůstu členské základny a zvýšení své prestiže.

23.03.2013   Dnes se schází sjezd ČRK, kterého se nezúčastním, ačkoliv jsem individuálním členem tohoto sdružení. Na tomto místě by bylo vhodné uvést alespoň důvody, které mne k tomu vedou, protože podobné neangažované postoje mi byly vždy cizí.

Místo širokého rozsahu činností - od techniky, práce s mládeží, výchovy nových mladých operátorů, soutěží v ROB a MVT - převážila v radioamatérském hnutí snaha o dosahování co nejlepších výsledků v závodech (KV i VKV) a to bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto výsledky dosahovány. V závodech převažují stanice "big guns", jimž jsou jakékoliv výkonové limity cizí a které udělají pro maximální bodový zisk vše bez ohledu na ostatní soutěžící stanice. Tato představa dnes převažuje i v činnosti vedení ČRK, ačkoliv jak je uvedeno i ve stanovách - posláním je mj. i zastupování radioamatérů na venek směrem k IARU a státním orgánům. Je proto s podivem, že dochází k omezování radioamatérských pásem a koordinace s IARU také poněkud vázne. Zbývající činnosti potom zůstávají jen jakousi popelkou včetně péče o vlastní majetek ČRK tak, jak na to dlouhodobě upozorňují Karel, OK1SQK či Jarda, OK1CJB.

Chápu, že činnost v orgánech ČRK není nijak honorována a má-li být vykonávána dobře, vyžaduje spoustu úsilí a vynaloženého času. Najít takové zájemce jistě není snadné a bohužel při absenci mladší generace, na níž máme i my starší svůj díl viny, výsledky jsou takové, jaké jsou. Radioamatérská populace stárne a mladou generaci tato činnost moc nezajímá. Pokud se k tomu přidá ještě řevnivost a osočování mezi jednotlivými zájmovými skupinami (stačí se podívat na OK list), opravdu není o co stát.

Trochu mne zaráží i některé novinky na tomto sjezdu. Jednak to, že o tom, zda připustí účast nepřihlášených účastníků členů ČRK na jednání, rozhodne sjezd sám, ale také to, že při hlasování má stejnou váhu hlas individuálního člena jako hlas zástupce radioklubu, který zastupuje několik členů… Pokud kapacita sálu pojme počet členů, kteří přijeli "navíc" a jsou řádnými členy, není důvod je odmítat, naopak by měla být oceněna jejich snaha o dění na sjezdu. Takto mi to přijde poněkud podivné. Ne vždy totiž vím dva měsíce dopředu, jaký bude můj konkrétní program pro daný den.

Proto se už ani nedivím, že webové stránky ČRK, které ačkoliv jinak obsahují spoustu dobrých rad především pro začínající radioamatéry, jsou v poslední době minimálně aktualizovány (v průměru tři zprávy měsíčně, některý měsíc ani jedna) a celková informovanost o radioamatérském dění jaksi chybí. Tuto mezeru dobře vyplňuje pouze web OK2KKW v oblasti VKV, ale pro KV pásma či další činnosti jsem obdobné weby nenašel. Tištěný časopis Radioamatér takovouto aktuální zpravodajskou službu nemůže nahradit, navíc jeho vydávání je poměrně nákladné a v současné době, kdy se přechází na elektronická média, je jaksi anachronismem. A to radioamatéři byli vždy nositeli pokroku!

Bohužel dění v radioamatérském hnutí v posledních letech věrně kopíruje nálady v celé naší společnosti. Vše se podřizuje trhu a financím bez ohledu na jakékoliv zásady slušnosti ve vztazích mezi jednotlivými radioamatéry. Kdeže jsou zásady HAM spiritu!

Protože nevidím v současné době smysluplné řešení vzniklé situace, zachovám se i já tržně a jako důchodce dál zůstanu jen individuálním členem ČRK, neboť nechci platit vysoké poplatky za QSL službu, ale nebudu se dále angažovat.

17.03.2013   Březnové kolo VKV Provozního aktivu se pro mne slibně rozjelo, ale také brzy skončilo, neboť jsem asi po hodině musel opravovat anténní konektor - samozřejmě podle zákona schválnosti ten nejméně dostupný… Výrazně vzrostlo PSV a zhoršil se postupně i příjem a transceiver začal omezovat výkon díky vysokému PSV. Oprava mi zabrala asi 40 minut a než jsem se do závodu "vrátil", ztráta byla příliš velká. Chyběly zejména násobiče, i když spojení bylo poměrně dost. Nakonec se mi podařilo navázat celkem 41 QSO s celkem 100 body, ale jen do 5 čtverců. S tím, jak se postupně zobrazuje výsledková listina, potvrzuje se moje domněnka, o chybějících lokátorech u stanic "uvnitř české kotliny". Zkrátka stanice v okrajových částech minimálně směrují své signály do Čech. Oproti minulému kolu značně stoupl počet stanic, které dosáhly více než 100 bodů za QSO, ale jejich celkové výsledky jsou přitom značně hubené.

Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Petr, OK1AKI (tentokrát marodící z domova), Roman, OK1NPF a Honza, OK1JC. I v tomto kole se na dvoumetru se objevila celá řada stanic, které jsem již delší dobu neslyšel včetně některých značek zcela nových.

Výpis navázaných spojení je opět k nahlédnutí na mém webu. Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole zase na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se to dnes nepovedlo.

02.03.2013 až 03.03.2013    Proběhl také 1. subregionální závod, kterého jsem se však jednak pro přetrvávající zdravotní indispozici, jednak i z dalších rodinných důvodů tentokrát nezúčastnil. Zajímavé čtení o závodu a o svém "novém" QTH napsal Roman OK1NPF na svém webu.

02.03.2013   Dnes proběhlo březnové kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz. Pro zápis spojení jsem použil nový notebook ASUS s ergonomickou klávesnicí a programem TR4W. Jeho nasazení se pozitivně projevilo v tom, že odpadly nutné opravy překlepů, které mne dříve dost zdržovaly v závodě. Podmínky šíření byly velmi dobré, ale úměrné podmínkám také bylo rušení od stanic ze současně probíhající SSB části ARRL DX Contestu. I tentokrát byl velký problém najít volné místo pro zavolání výzvy a se svým výkonem 100 W (FT-897 s anténou LW 42 m) jsem byl často vytlačován silnějšími stanicemi.

V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen jenom Františkem, OK1MFM, chyběli jak Vladimír, OK1NIT, tak i Honza, OK1MNV. Můj celkový výsledek 85 QSO a 60 násobičů, tj. 5100 bodů lze řadit k těm velmi dobrým. Výpis navázaných spojení najdete v online staničním deníku na tomto webu.ÚNOR 2013    |   DUBEN 2013