Rok 2013 u OK5AW

… aneb stručný blog se zápisky z roku 2013

Srpen 2013

01.08.2013   Při procházení webu jsem narazil na informaci o novém VKV majáku, který je u nás velmi dobře slyšitelný. Je jím OK0EWW, který byl uveden do provozu již těsně před Polním dnem 2013 a jeho provozovatelem je Jirka, Ok1MWW.
Maják pracuje na kmitočtu 144,453 MHz z kóty Zakletý vrch v Orlických horách (JO80FF) - 991 m ASL s výkonem 0,3 W do dipólu ve směru S-J, který je ve výšce cca 15 metrů nad terénem. Více o majáku najdete na stránce o majáku.

03.08.2013   Druhé "prázdninové" kolo SSB ligy v pásmu 3,7 MHz bylo opět se slabší účastí díky probíhajícím dovoleným. Zato se objevilo i několik kolektivek obluhovaných mladými operátory. Podmínky byly slabší, se silným QRN a vysokou úrovní šumu (až S8), navíc byly i velmi rozkolísané, takže někdy byl problém začaté QSO dokončit a některá QSO se podařila až na druhý pokus. Jelikož se jedná o typicky letní podmínky, překvapily však signály z OM, které již "vydržely" až do druhé poloviny závodu - prokazatelná připomínka krátícího se dne. Překvapením byla i vzrůstající aktivita v dolním segmentu zejména díky OK9ZAD.
V tomto kole byl náš okres na pásmu zastoupen také Františkem, OK1MFM, Milana, OK1FMM, jsem tentokrát neslyšel, stejně jako Vladimíra, OK1NIT, či Honzu, OK1MNV. Můj celkový výsledek 64 QSO a 45 násobičů, tj. 2880 bodů ve srovnání s výsledky z předcházejících srpnových kol v minulých letech patří k těm dobrým. Díky všem za navázaná spojení a některým tentokrát i za trpělivost, vzhledem k podmínkám. Těm, s nimiž se mi QSO nepodařilo, se omlouvám, a těším se zase za měsíc na slyšenou. Výpis navázaných spojení najdete jako obvykle v online staničním deníku na tomto webu.

18.08.2013   V právě uplynulém kole VKV Provozního aktivu se objevily vynikající podmínky i v našich "horších" QTH, a tak byla slyšet spousta vzdálených stanic, především z jihovýchodu (OM, HA, 9A a S5) s velmi silnými signály. Často se však projevoval i dost hluboký únik. Zájem o tato QSO byl pochopitelně velký a ne každou stanici se mi proto podařilo udělat. Pro mne tak zatím zůstává HA ze stávajícího QTH zakletou zemí, ačkoliv jsem během aktivu slyšel tři HA stanice. Ostatní směry, zejména DL, tentokrát moc nechodily.
Milým překvapením pro mne bylo již 27 QSO v první hodině, celkový počet spojení nakonec dosáhl 43. Ze vzdálenějších stanic to byly především 9A2L v lokátoru JN86HF QRB 480 km a S56P (JN76PO) - pro mne nová země. Nechybělo ani spojení s OM stanicí. Skóre nakonec bylo rekordních 120 bodů při 10 násobičích, tj. celkově 1200.
Z Nové Paky a okolí se zúčastnili Roman, OK1NPF, Honza, OK1JC a OK1KMP, a části také Petr, OK1AKI, ze svého domácího QTH.
Výpis navázaných spojení je opět uveden v mém online logu a tentokrát i na přiložené interaktivní mapce, která byla vytvořena pomocí EDI Visualizeru od UT4UKW.

Mapa QSO VKV PA 08/2013

Děkuji všem za uskutečněná spojení a těším se v příštím kole na slyšenou a to i s těmi, s nimiž se mi to tentokrát nepovedlo.

23. až 24.08.2013  Radioamatérského setkání, které se konalo o tomto víkendu jsem se nezúčastnil. Důvody, které mne k tomu vedly, jsem popsal již před rokem a za uplynulý rok se nezměnilo nic, co by mne donutilo k tomu, abych svůj postoj změnil.ČERVENEC 2013    |   ZÁŘÍ 2013